Emnegrupper innen medisin

Viser 1–5 av 5 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseledelse og helseøkonomi (80-HELSE-FRI) (80 studiepoeng) 80
Helseledelse og helseøkonomi (MFB-HELSEL-OBL-2015) (90 studiepoeng) 90
Helseøkonomi (40HELSEØK) (40 studiepoeng) 40
Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40