Emnegrupper innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–31 av 31 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Informatikk (IN40) (40 studiepoeng) 40
Astronomi (AST40) (40 studiepoeng) 40
Astronomi (AST80) (80 studiepoeng) 80
Biologi (BIO40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Biologi (BIO80)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Biovitenskap (IBV40) (40 studiepoeng) 40
Biovitenskap (IBV80) (80 studiepoeng) 80
Fysikk (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk (FYS80) (80 studiepoeng) 80
Geofysikk og klima (GFK40) (40 studiepoeng) 40
Geofysikk og klima (GFK80) (80 studiepoeng) 80
Geologi og geografi (GEG40) (40 studiepoeng) 40
Geologi og geografi (GEG80) (80 studiepoeng) 80
Informatikk (IN80) (80 studiepoeng) 80
Informatikk fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Kjemi (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi (KJM80) (80 studiepoeng) 80
Kjemi fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Matematikk (MAT80) (80 studiepoeng) 80
Matematikk (MAT40) (40 studiepoeng) 40
Mekanikk (MEK40) (40 studiepoeng) 40
Mekanikk (MEK80) (80 studiepoeng) 80
MN Geofag (MN40-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN80-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Molekylær biovitenskap (MBV80)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Molekylær biovitenskap (MBV40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Statistikk (STK40) (40 studiepoeng) 40
Statistikk og Data Science (STK80) (80 studiepoeng) 80