English version of this page

Strategi 2030

Hvilken rolle skal Universitetet i Oslo ta i årene som kommer? Hva skal være våre viktigste ambisjoner? Hvordan skal universitetet møte utfordringene i Norge og verden?

Bildet kan inneholde: Publikum, Mennesker, Offentlig område, Begivenhet, Torget.

Velkomstseremoni for nye studenter 2018. Foto: UiO/Jarli&Jordan

Utkastet til ny strategi fram mot 2030 er på høring 1. oktober - 1. november 2019. Les høringsutkastet. Les om høringsprosessen på UiOs nettsider for ansatte

Bærekraftsmålene

Les om hvordan UiO jobber for å bidra til bærekraftsmålene

 

Strategi 2020

Vår gjeldende strategi er Strategi2020. Les mer om Strategi2020 og fakultetenes strategier.

Årsplan

Årsplan 2020-2021 (pdf)

Årsrapport

Høydepunkter fra årsrapporten 2018 (in English, pdf)

Kommunikasjonsstrategi

Se UiOs kommunikasjonsstrategi

Likestilling

Se UiOs likestillingspolitikk

HR-strategi for forskere

Se HR strategy for researchers (engelsk)

Publisert 2. okt. 2019 10:39 - Sist endret 2. okt. 2019 12:06