English version of this page

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 14. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 14. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 26. januar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 17. januar 2020
 • Avdeling: Kjemisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2020
 • Avdeling: Kjemisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. februar 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2020
 • Avdeling: Det teologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. februar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 17. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. februar 2020
 • Avdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for arkeologi, konservering og historie
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for musikkvitenskap
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for arkeologi, konservering og historie
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for musikkvitenskap
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 27. januar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. januar 2020
 • Avdeling: ARENA Senter for europaforskning
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 6. februar 2020
 • Avdeling: Kulturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. januar 2020
 • Avdeling: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 9. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for geofag
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 24. januar 2020
 • Avdeling: Økonomisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Sosialantropologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 23. februar 2020
 • Avdeling: TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. januar 2020
 • Avdeling: Det teologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for geofag
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 29. februar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Det norske institutt i Roma
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: MultiLing
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 24. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for kulturstudier og orientalske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Senter for europarett
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
  Fakultet: Det odontologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 26. januar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 23. januar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 17. januar 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 24. januar 2020

Teknisk-administrative stillinger

 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen SV
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 26. januar 2020
 • Avdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. februar 2020
 • Avdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 9. februar 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
  Fakultet: Det odontologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. februar 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Kulturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. januar 2020
 • Avdeling: Kulturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 29. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. januar 2020
 • Avdeling: Det odontologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Fakultetssekretariatet
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 17. januar 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Avdeling for forskningsadministrasjon
  Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. januar 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen SV
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. januar 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen SV
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. januar 2020
 • Avdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. februar 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
  Fakultet: Det odontologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. januar 2020
 • Avdeling: Institutt for arkeologi, konservering og historie
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Avdeling: Enhet for internrevisjon
  Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. januar 2020

Lokale oversikter

RSS-feeder