Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken og bestem hvordan fremtidens universitet bør være!

Studentene er med og bestemmer på Universitetet i Oslo. Studentene er representert i alle styrer og råd der avgjørelser som påvirker studentene tas. Ved å engasjerer deg får du god innsikt i hvordan universitetet fungerer, og du blir en del av et spennende og utviklende miljø. Og du er med på å sette saker på dagsorden som er viktige for studenter.

Studentparlamentet ved UiO

- studentenes høyeste organ

Studentparlamentets oppgave er å ivareta studentenes interesser ved å være talerør og pådriver overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget. Parlamentet består av 36 valgte representanter som kommer fra ulike lister som stiller til valg. Nytt Parlament velges i mars/april hvert år. Representanter fra Parlamentet velges til:


  • fem personer fra Parlamentet danner et arbeidsutvalg. Disse jobber på heltid med å sette den praktiske politikken ut i livet.

  • er det øverste studentorganet for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Ni ulike læresteder, som alle er med i SiO, velger representanter til Velferdstinget. Velferdstinget ønsker å sikre et godt studentvelferdstilbud, og er med på å bestemme over bruk av semesteravgiften og SiOs prioriteringer i boligsaker, treningstilbud, helsetjenester etc.

Studentutvalg

- studentenes tillitsvalgte på fakultetsnivå

Studentutvalgene er valgt av studentene ved hvert fakultet, og skal ivareta studentenes interesser. Studentene er representert i alle råd, styrer og utvalg ved fakultetet.

Oppgaver:

  • Fremme studentenes interesser overfor fakultetets ledelse og andre myndigheter.
  • Ha en koordinerende rolle for alle fagutvalg på fakultetet

Program- og fagutvalg

- studentenes tillitsvalgte

Utvalgene er tilknyttet et institutt, et fag eller et studieprogram. De tar opp saker som angår studentene på studiet, og er bindeledd mellom studentene og instituttet. Kontakt studentutvalget på ditt fakultet for informasjon

Oppgaver:

  • Det faglige og sosiale miljøet ved studiet

  • Studieevaluering, fagkritikk, spørsmål knyttet til pensumrevisjon o.l.

Norsk studentorganisasjon (NSO)

- studentenes paraplyorganisasjon

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Organisasjonene representerer omkring 200 000 studenter, og jobber for studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter

Publisert 27. apr. 2010 13:54 - Sist endret 30. apr. 2018 10:56