Forsiden

Livsvitenskapsbygget

Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO i 2024

Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Nå er prosessen med tematiske områder for bygget i gang.

Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar 2020

Fire dager med arrangement om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

Aktuelt

Sommerprosjekt 2020styret

Forskere kan bidra med prosjekt – frist 31. januar

Sommerprosjekt 2020styret

Studenter kan søke fra 15. januar kl. 08.00

Åpen utlysning

Se eksempler på tildelinger.

Arrangement

15 jan.
15:00, The Science Library - Informatics
16 jan.
14:30, Ole-Johan Dahls hus Aud Smalltalk