Aktuelle forskningssaker

Publisert 10. jan. 2020 13:52

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Det er for lite kunnskap om nytten og skadepotensialet av ulike screeningprogram for kreft. Flere av programmene introduseres uten at det er utført nødvendig testing av metodene i forkant.

Publisert 10. jan. 2020 09:57

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Eit vestafrikansk treslag har tradisjonelt blitt brukt mot ei lang rekkje sjukdommar. Då forskarane undersøkte kva borken inneheldt, fann dei fleire stoff som kan forklara kvifor.

Publisert 9. jan. 2020 11:31

Gjennom sin stilling som professor II ved Sosialantropologisk institutt, har Penny Harvey forsøkt å sette mennesker i kontakt med hverandre intellektuelt.

Publisert 9. jan. 2020 08:45

Forsker Karen Crowther mener kritisk tenking kan hjelpe til i jakten på teorien som kan beskrive «alt».

Publisert 8. jan. 2020 12:35

Rettferdighet er et kjerneprinsipp i fordeling av velferdsgoder. Likevel er det variasjoner i hvordan norske kommuner tildeler sykehjemsplasser og vurderingene som ligger til grunn.

Publisert 7. jan. 2020 13:41

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页42 prosent av enslige mindreårige asylsøkere opplever et høyt nivå av posttraumatisk stress fem år etter at de kom til Norge.

Publisert 7. jan. 2020 12:42

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Persontilpassa legemiddel vil gje betre behandling for mange pasientar. Men skal vi lukkast med det, må vi forstå betre den stofftilstanden som vert kalla amorf.

Published Jan. 7, 2020 11:53 AM

As far right politics is becoming an ever bigger part of mainstream politics, opponents and scholars of the far right have to leave their 20th亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页 century thinking behind and critically review their received wisdom. What might have been true in the 1990s, might no longer be true today. Taboos have been broken, preferences have shifted, and the broader political context has become much more accepting to far right politics and politicians.

Publisert 2. jan. 2020 15:07

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页 Matematisk instutt har gjort det meget bra: To forskerprosjekter og fire unge forskertalenter har fått støtte i denne tildelingen.

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Prosjektene vil bidra til nye rekrutteringsstillinger og mye faglig aktivtet i årene framover.

Published Dec. 20, 2019 8:27 AM

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页The invites applications for the upcoming Summer School on ‘Concepts and Methods for Research on Far-Right Politics’, which will be held at the Centre for Research on Extremism (C-REX), University of Oslo, from Monday 29 June to Friday 3 July 2020.

Publisert 20. des. 2019 08:11

Forskningsjuks synes vel så mye å være et miljøproblem som et spørsmål om personlig integritet, viser en studie utført av Senter for medisinsk etikk.

Publisert 19. des. 2019 15:24

Vil du være tilstede her og nå, eller oppdatere Instagram? Når telefonen invaderer for mye av livet, prøver noen å koble av.

Publisert 19. des. 2019 14:29

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页En liten morkake øker risikoen for at barnet dør i sin første levemåned, viser ny forskning.

Publisert 19. des. 2019 11:24

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Hvis du vil holde vekta, redusere risiko for hjerte- og karsykdom og enkelte typer kreft, er daglig inntak av nøtter å anbefale ikke bare til jul, men hele året.

Publisert 18. des. 2019 14:08

Tildelingen kommer fra Forskningsrådet.

Published Dec. 18, 2019 10:45 AM

How can analysis of ‘credibility contests’ help us understand where and when anti-minority activism is more likely to gain momentum? Joel Busher, Gareth Harris and Graham Macklin draw on their recent research to provide some pointers.

Publisert 18. des. 2019 08:48

– Ulike kulturelle faktorar og forståingar av sjukdomsgrunnar og årsaker er avgjerande for korleis folk tenkjer på helse og sjukdom, seier Walaa Abuelmagd. Ho har samanlikna grupper med diabetespasientar frå ulike land.

Publisert 12. des. 2019 14:37

Det som er korrekt for deltakarane i ein bestemt forskingsstudie, er ikkje nødvendigvis korrekt for alle andre.

Publisert 12. des. 2019 13:44

De sliter når skolen blir for akademisk, og de bukker under når presset om å lykkes blir for stort. Her er historien om veien ut.

Publisert 10. des. 2019 12:05

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Tidligere har forskningen ansett såkalt apokryfe skrifter på koptisk for å ha vært et marginalt fenomen i egyptisk kristendom. Mye tyder på at disse skriftene tvert imot har hatt stor betydning for den kristne befolkningen i Egypt. Apokryfene skal nå belyse nesten 1000 år med dramatiske endringer i det Egyptiske samfunnet.

Publisert 10. des. 2019 12:05

Når demokratier truer med å forvitre, blir kunnskap om autoritære regimer viktig. Carl Henrik Knutsen mottar ERC-stipend for å forstå diktatorens logikk.

Publisert 10. des. 2019 10:34

– Vi er gode lesere og gode samtalepartnere, lover mentorene på Akademisk skrivesenter.

Publisert 9. des. 2019 08:35

Det er mangel på gode behandlinger mot de voksende folkesykdommene overvekt og diabetes. Men forsker Eili Tranheim Kase har en plan: – Vi kan gjøre store fremskritt når akademia og legemiddelindustrien samarbeider.

Publisert 9. des. 2019 08:21

En ny masteroppgave fra Institutt for spesialpedagogikk undersøker sammenhengen mellom språk og regneferdigheter i løsning av matematiske tekstoppgaver. Å identifisere om barn sliter med regneferdigheter eller språkforståelse kan være en nøkkel til å hjelpe dem til å mestre tekstoppgaver.

Publisert 6. des. 2019 13:05

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Den 16.desember disputerer Trond Christian Vigtel med avhandlingen "Understanding Retirement Decisions".